Rotor Design

rotor

Designföretaget rotor statades 1997 i Borås som ett samarbete mellan textilformgivarna Pia O. Björklund och Magnus Forthmeiier samt keramikern Birgitta Swahn. Sedan starten har drivkraften varit att förena olika kompetenser i en gemensam kollektion med målet att göra vackra vardagsprodukter. En av grundpelarna i rotors filosofi är att tillverka allt i Sverige. Det nära samarbetet med hanverkare och producenter samt att ta tillvara på det enorma kunnandet som finns är viktigt. Att undvika långa transporter och värna om miljön är en självklarhet.